Inschrijven en uitschrijven

Inschrijven bij de huisartsenpraktijk

Welkom! Als (nieuwe) bewoner in Dalen kunt u zich inschrijven in onze huisartsenpraktijk.

Woont u op meer dan 15 min. rijden? De afstand is te ver voor spoed. Wij verzoeken u zich te laten inschrijven bij een huisartsenpraktijk op kortere afstand van uw adres.

Woont u buiten Dalen, is de afstand korter dan 15 minuten en wilt u zich inschrijven in onze praktijk: neemt u dan eerst contact op met de doktersassistente via ons algemene nummer: 0524 – 55 13 61.

Kennismakingsgesprek

Als u zich als nieuwe patiënt in onze praktijk wilt laten inschrijven, dan vinden de huisartsen het belangrijk en prettig om kennis met u te maken. Indien u dit ook op prijs stelt, dan kunt u via de doktersassistente een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek op het spreekuur van huisarts E. van der Molen.

Inschrijfformulier

Bij uw inschrijving als nieuwe patiënt vragen wij u een inschrijfformulier in te vullen, zodat wij een aantal gegevens die voor de inschrijving van belang zijn van u hebben. Het inschrijfformulier kunt u opvragen bij de doktersassistente of downloaden via onderstaande link: 

inschrijfformulier nieuwe patiënt

Wij verzoeken u het ingevulde formulier in te leveren bij de doktersassistente. Wacht liever niet met inschrijven tot het moment waarop u dringend medische hulp nodig heeft: wij hebben dan weinig (medische) informatie over u die mogelijk op dat moment wel van belang kan zijn.

Uitnodiging LSP

Toestemmingsformulier

Uitschrijven vorige huisarts

Als u zich inschrijft als nieuwe patiënt, is het belangrijk om dit aan uw vorige huisarts door te geven. Hij/zij kan dan uw medisch dossier beveiligd en elektronisch versturen naar onze praktijk en u uitschrijven als patiënt. Voor het opvragen van uw medisch dossier bij uw vorige huisarts hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. Met het invullen en ondertekenen van het 'Inschrijfformulier nieuwe patiënt' kunt u hiervoor toestemming geven.


Uitschrijven bij de huisartsenpraktijk

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Huisartsen moeten voldoen aan de zogenaamde 'wettelijke bewaarplicht en overdracht' van uw dossier. Hiervoor is een richtlijn opgesteld.

In de praktijk betekent dit dat u schriftelijk toestemming moet geven voor de overdracht van uw patiëntendossier. Wanneer u toestemming heeft gegeven, dan zorgen wij ervoor dat uw dossier beveiligd en elektronisch wordt verstuurd naar uw nieuwe huisarts. Voor het verlenen van toestemming moet u het uitschrijfformulier invullen en ondertekenen. Het formulier is te verkrijgen via de praktijkassistente van onze praktijk of kunt u downloaden via onderstaande link en inleveren bij of opsturen naar onze praktijk.

Voor het versturen van het dossier moet u zich aangemeld en ingeschreven hebben bij uw nieuwe huisarts: zolang u niet ingeschreven staat kunnen wij uw dossier niet versturen.

Uitschrijfformulier

© Jan van der Molen 2019