Verhuizen

Gaat u verhuizen? Geef dan telefonisch of schriftelijk uw nieuwe adres en eventueel telefoonnummer door.

Gaat u verhuizen naar een plaats buiten Dalen of die afwijkt van de 15 minutengrens? Dan kunt u niet bij ons patiënt blijven. De huisarts heeft een inspanningsverplichting om binnen 15 minuten bij de patiënt te zijn. De huisarts moet namelijk ook in acute situaties snel bij u kunnen zijn, dus de afstand tot uw huis mag niet te groot zijn.

Als u naar Duitsland verhuisd dient u zich bij een huisarts in Duitsland in te schrijven, ongeacht of u een Nederlandse zorgverzekering heeft. In Duitsland bestaat een andere wet- en regelgeving rondom medisch handelen, daarnaast is de huisarts niet verzekerd wanneer zij u te hulp moet komen in Duitsland. De huisarts kan u daarmee niet behandelen conform de daarvoor geldende richtlijnen.

Graag ontvangen wij van u de ingevulde wijzigingsformulieren (een per persoon) zodat een vloeiende overgang naar een huisarts elders gegarandeerd kan worden.

© Jan van der Molen 2019