Spreekuur

Op werkdagen hebben de medewerkers spreekuur tussen 08.00 – 11.00 uur en 13.00 – 15.00 uur.

Wenst u een afspraak na 15.00 uur dan kunt u dit overleggen met de assistente.

Voor alle consulten dient u een afspraak te maken.


Wilt u bij het maken van een afspraak duidelijk aangeven hoeveel klachten u met de huisarts wilt bespreken. Per bespreekpunt wordt er 10 minuten gereserveerd.

Als u aangeeft 1 of 2 klachten te willen bespreken reserveren wij voldoende tijd voor u. 

Het is niet handig als u 4 of 5 klachten in één keer wilt bespreken, want per dag moeten voldoende mensen de gelegenheid krijgen het spreekuur te bezoeken.

© Jan van der Molen 2022