Als ik bel krijg ik vaak een ingesprektoon

  • Er is een uitbreiding van het zorgaanbod vanuit de praktijk: Meerdere medewerkers hebben volle spreekuren met overeenkomstige telefoondruk.
  • Er is een toenemende zorgvraag en toename van telefoonverkeer.
  • De complexiteit van zorgvragen waar de huisartsenpraktijk mee geconfronteerd wordt, varieert en neemt toe.
  • Elk telefoongesprek wordt geregistreerd.
  • Goede triage kost meer tijd: 
    Triageren naar urgentie, tot het schatten van de tijd die het consult zal kosten en het vaststellen aan welke hulpverlener binnen de praktijk het consult kan worden toebedeeld.
  • Veel mensen komen aan de balie, waardoor de telefonische bereikbaarheid, bij de aanwezigheid van één assistente die gelijktijdig de balie bemant, weer afneemt.
  • Soms  wordt de spoedlijn “misbruikt” voor hulpvragen die via het reguliere kanaal gesteld dienen te worden.
  • Er is een toename van administratieve taken en niet-telefoon gebonden.
© Jan van der Molen 2022